Doneren

Afsluiting week #3 – Toewijding aan evangelisatie

Doel van de avond:
 
een toewijding maken aan persoonlijke evangelisatie
door zowel woord en daad
zowel individueel als met de hele gemeente samen

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’.
(Mattheüs 9:36-38).

Jezus zag de menigte mensen: de ‘oogst’ die op het land staat en rijp is. Het probleem is niet de oogst(‘Nederland wil Jezus niet’… ‘het is harde grond’), maar het probleem is te weinig mensen die het vertellen en uitleven. Er zijn meer werkers nodig dan Hij alleen, om alles binnen te halen voor het begint te rotten (voor de generatie voorbijgaat zonder dat ze het evangelie horen en zien, en verloren gaat).

En opvallend is, dat Jezus direct daarna (Mattheüs 10:1) 70 discipelen op ‘stage’ stuurt om hun voorbereidingsproces te versnellen. Jezus was Zich bewust van hoe dringend de Grote Opdracht was, en wil dat wij diezelfde urgentie voelen!

Al weet je niet wat je plek of rol is op dit moment, als je je ‘laat invoegen als een levende steen in Gods huis’, zal God je op die plek plaatsen waar je, direct of indirect, mag meewerken aan het redden van mensen die nu nog, net als wij voordat we geloofden, op weg zijn naar het eeuwig oordeel.

Dit is de Grote Opdracht. Het belangrijkste werk dat er te doen valt op aarde. Gods werk. En jij bent geroepen met God mee te werken!

God vraagt van elke christen en dus ook van jou, dat je:

  • zoveel mogelijk getuigt van wat God gedaan heeft in je leven
  • iedereen een zo goed mogelijk antwoord weet te geven
  • met je daden een levend getuigenis bent, voor zoveel mogelijk plusjes & vlindereffect
  • je invoegt in een bijbelgetrouwe gemeente en daar meedient, meeleeft en meebouwt aan het Lichaam van Jezus op aarde

Maak een vast besluit dit je leven lang te blijven doen. Met een vastberadenheid dat satan je niet van deze weg af kan krijgen. Een vuur voor evangelisatie dat zal blijven branden, of je nou zelf in de frontlinie staat of meer op de achtergrond.

Bespreek met elkaar wat deze toewijding in de praktijk betekent.

Bid voor elkaar, dat deze missionaire drive tot het einde toe aanwezig zal blijven.

Maak plannen hoe dit meteen concreet in actie om te zetten:

  • welk eenzaam contact kan je gaan opzoeken?
  • welke goede werken zouden een impact maken in je wijk, stad, dorp, omgeving?
  • hoe kan je evangelisten en missionaire bedieningen beter ondersteunen?
  • voor welke missionaire bediening kan je geld inzamelen?
  • hoe kan onze kerk een nieuwe locatie, in dezelfde stad of een andere, gaan opstarten?