Doneren

Afsluiting week #2- Toewijding aan het grote gebod

Doel van de avond:

een toewijding maken aan altijd
groeien in liefde
heilig te leven
en genade te hebben voor anderen

Door liefde voor God heilig worden, op Jezus gaan lijken. Dat is waar het de afgelopen week om ging. Liefde voor God krijg je dus door een ontmoeting met Jezus bij het kruis. Zien hoe groot Zijn offer is. Hoe hard je het nodig hebt. Soms is daar wat meer zondebesef voor nodig. Soms, als je je snel schuldig voelt en denkt dat God je niet meteen vergeeft, meer genadebesef.

Als je vader of ander gezagsfiguur in je leven streng, kil, afstandelijk, hard, veroordelend of helemaal afwezig was, is de kans groot dat je onbewust bij God ook hieraan denkt. Als je vader snel geïrriteerd of onredelijk was, of juist heel onverantwoordelijk of veel te tolerant en ongeïnteresseerd, kan dat ook zonder dat je het doorhebt gevolgen hebben over hoe je over God denkt.

Praat met elkaar hierover. Hoe was je vader? En je moeder? En andere gezagsfiguren, misschien wel een dominee of voorganger die je beeld van God onbewust heeft beïnvloed. Welke invloed heeft dat op je beeld van God? Welk stuk daarvan is waarheid en leugen, zou je denken – aan de hand van wat God in Zijn Woord over Zichzelf zegt?

Bij het kruis zien we Gods karakter het meest compleet. 100% waarheid, rechtvaardigheid: zonde heeft een prijs, en er moet een terecht oordeel komen – vergeving kan niet zonder bloed. Maar ook 100% genade: God komt Zelf naar beneden en draagt de gevolgen van zonde die Hij Zelf niet gepleegd heeft.

Laat wie God is diep tot je doordringen. Zing erover. Bid voor elkaar. Deel je doorbraken. Blader die Bijbel erover stuk. Help elkaar God te zien zoals Hij echt is.

Vurige dankbaarheid voor genade maakt je bereid alles te veranderen. Als Hij zoveel voor mij doet, is er niks dat ik niet voor Hem wil doen. Als ik val, sta ik weer op: God begrijpt en vergeeft. Maar alles voor Zijn eer, voor Zijn Naam. We staan in brand voor Jezus, en willen Hem volgen overal waar Hij gaat!

En dan vergeving. Wat doet bitterheid die wortel schiet met anderen om ons heen volgens Hebr. 12:5?
1.     _________________________
2.     ___________________________

Bespreek met elkaar voorbeelden van hoe je dit hebt zien werken.

Dan deze twee teksten:

Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Kor. 2:10-11).

En geef de duivel geen plaats… maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Efeze 4:27,32).

Als we niet vergeven, behaalt satan dus ____________________ op ons (2 Kor. 2), en geven we hem ___________________  (Grieks: ‘topos’, denk aan ‘topografie’) volgens Ef. 4.

Hoe dat werkt? De eenheid (waardoor ‘niets wat we ons voornemen onmogelijk zal zijn’, Gen. 11:6) wordt verbroken, relaties die leven geven en ons dichtbij God houden, verdwijnen, waardoor gelovigen verzwakken en een makkelijker prooi worden voor ontmoediging en ongeloof.

Hoe lossen we dingen op? In Mattheüs 18:15-18 geeft Jezus deze stappen:

  1. ______________________________________________________
    (En in 80% van de gevallen kom je er hier achter dat het niet zo bedoeld was!)
  2. ______________________________________________________
    (bij voorkeur een geestelijk leider of geestelijk volwassener persoon)
  3. ______________________________________________________
    (normaal gesproken door de oudsten / gemeenteleiding)
  4. ______________________________________________________

En deze laatste stap is niet bedoeld tot veroordeling, maar om God de kans te geven hem/haar tot inkeer te laten komen, door de gevolgen te zien van doorgaan in zonde.

Wees eerlijk: doe je dit? Het alternatief is één van die andere dingen die God verbiedt, omdat ze schade berokkenen:
–       je broeder in je hart haten
–       als een lasteraar rondgaan
Bespreek met elkaar hoe je elkaar kan helpen deze weg te blijven gaan.