Doneren

Afsluiting week #1 – Toewijding aan bekering en doop

Doel van de avond:

  • elkaar helpen
  • een goed fundament van bekering te leggen
  • en de beslissing te maken zich als volwassene te laten dopen

Bespreek met elkaar:

  •  van welke zonden jij je hebt moeten bekeren, toen je tot geloof kwam?
  • welke zonde je hebt moeten belijden aan God de laatste tijd?

Waren er dingen waar jij je van hebt bekeerd? Of waar je ontdekte dat je je halfslachtig hebt bekeerd? Bijvoorbeeld:

  • doordat je de verantwoording toch nog afschoof op anderen?
  • of het niet voluit zonde noemde?

Ontdekte je de laatste dagen, of nu, dat er zonden zijn die je nog niet echt haat? Hoe komt dat?

Waarin merk je dat je vernieuwing van je denken nodig hebt?

Vul met elkaar een aantal van deze rijen in. Bespreek met elkaar waarom. Indien nodig, schrijf meerdere Bijbelteksten op, als het helpt de waarheid steviger in je te verankeren.

Help elkaar bij het vinden van waarheid in Gods Woord. Denk eraan niet te komen met allemaal eigen gedachten, waardoor je weer zelf op Gods plek gaat zitten en zelf goed en kwaad wil bepalen. Zoek samen naar wat God Zelf erover zegt in Zijn Woord.

Belijd elkaar je zonden en bid voor elkaar, opdat je genezing ontvangt (Jak. 5:16)

1. VERKLAAR DE OORLOG AAN ZONDE. Noem zo specifiek mogelijk op welke. Laat mensenvrees of trots je niet tegenhouden.
2. BID VOOR ELKAAR, VOOR KRACHT VAN DE GEEST.

Wijd je toe aan een leven van je snel bekeren. Zodra je een zuchtje merkt van de Geest, reageer. Help elkaar erbij. Kom regelmatig samen met broers en zussen (liefst zoveel mogelijk van hetzelfde geslacht) om zonden te belijden en voor elkaar te bidden. Fixeer er ook weer niet teveel op als je niks weet: als het goed gaat, gaat het goed! Maar hou elkaar scherp en bevraag elkaar, en durf ook elkaar te waarschuwen als je twijfels hebt of iemand niet de schone schijn ophoudt of z’n vuur of zuiverheid verminderd lijkt.

En tot slot, naar aanleiding van Dag 7: vraag elkaar wie er gedoopt is, en zo nee: wat houdt je tegen? Bespreek mogelijke twijfels of hindernissen, bid voor elkaar, en help elkaar Gods weg te volgen hierin.